Prvá slovenská knižná publikácia o policajnej kynológii

Odbor kynológie Prezídia Policajného zboru vydal  v roku 2004  monografiu „Policajná kynológia na Slovensku“ autorov RNDr. Vladimíra Ďurišina a Mgr. Ľubici Gallovej. Ide tematicky o publikačnú prvotinu, ktorá na slovenskom knižnom trhu doposiaľ chýbala. Kniha osvetľuje hlavné etapy vývoja slovenskej policajnej kynológie, prináša spomienky pamätníkov, ktorí boli pri jej vzniku, poukazuje na jej služobné úspechy,…