Úspešný prípad detekcie vysoko rizikových chemických látok policajným psom

Po úspešnom spustení projektu LIFE PannonEagle s  názvom: „Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality v Panónskom regióne“  v rámci, boli Policajným zborom špeciálne vycvičené služobné psy na detekciu vysoko rizikových chemických látok. V tomto týždni bol zaznamenaný 1. úspešný prípad nájdenia otrávenej návnady. Policajný pes psovoda Martina Hupku, zástupcu vedúceho poriečneho oddelenia odboru…