30. výročie založenia odboru kynológie Prezídia PZ

Dňa 1. mája 1991 bol Nariadením ministra vnútra SR č. 4/1991 zriadený na úrovni samostatnej bezpečnostnej služby odbor služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR. Unikátne postavenie tohto kynologického útvaru dokumentovala jeho podriadenosť priamo prezidentovi, resp. viceprezidentovi Policajného zboru a z toho vyplývajúce riadiace kompetencie k nižšie postaveným výkonným organizačným súčastiam. 30. výročie založenia odboru služobnej…