Konferencia – Mantrailing

  V policajnej kynologickej praxi boli desťročia úspešne používané viaceré spoľahlivé metódy  považované za metódy kriminalistickej taktiky bez toho, aby sa nimi kriminalistika osobitne zaoberala.  Išlo v zásade o kynologické metódy vyhľadávania, napr. drog, výbušnín, zbraní, mŕtvol a iných, ktoré boli doménou výhradne služobnej kynológie a ktoré boli v v rámci interdisciplinárneho pôsobenia tejto služby využívané operatívnymi pracoviskami najmä…