Komentár k iniciatíve o registrácii chovov psov

Som rád, že spoločenská požiadavka eliminácie tzv. množiarní psov a vývozu ich živých produktov do zahraničia dospela po dlhých rokoch do štádia návrhov riešenia a stala predmetom diskusie odbornej a laickej verejnosti. Verím, že sa v tejto snahe podarí presadiť systémový spôsob úpravy danej problematiky nediskriminujúci zodpovedných chovateľov dodržiavajúcich pravidlá welfare.

Doterajšiu iniciatívu je možné zatiaľ vnímať ako pokus o koncepčný prístup k regulácii nekontrolovaného chovu psov, ktoré pochádzajú z neregistrovaných chovných zariadení – tzv. množiarní psov. Schválená novela zákona však nerieši elimináciu nehumánneho chovu psov a ich týrania  v týchto zariadeniach.

Vzhľadom na absenciu relevantnej legislatívy regulujúcej chov psov bude prijatie právnej normy pozitívnym krokom riešenia danej oblasti. Je reálny predpoklad, že súčasný chov najpopulárnejších spoločenských zvierat sa tak dostane na platformu spĺňajúcu podmienky pre ich dostatočné monitorovanie a kontrolu zo strany orgánov štátu, verejnej správy a samosprávy spĺňajúc pritom požiadavky ochrany zvierat, dodržiavania zoohygieny a iných.

Nová právna úprava by mala byť koncipovaná tak, aby sa negatívne nedotkla chovateľov dodržiavajúcich pravidlá zdravého chovu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Publikovať komentár