Konferencia – Mantrailing

  V policajnej kynologickej praxi boli desťročia úspešne používané viaceré spoľahlivé metódy  považované za metódy kriminalistickej taktiky bez toho, aby sa nimi kriminalistika osobitne zaoberala.  Išlo v zásade o kynologické metódy vyhľadávania, napr. drog, výbušnín, zbraní, mŕtvol a iných, ktoré boli doménou výhradne služobnej kynológie a ktoré boli v v rámci interdisciplinárneho pôsobenia tejto služby využívané operatívnymi pracoviskami najmä…

Rozlúčka presahujúca štandardný rámec profesionálych akademických vzťahov

Moja rozlúčka s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach neprebehla obvyklou administratívnou formou, len akoby letmým a formálnym podaním rúk. Ukončenie môjho bezmála 15-ročného externého pôsobenia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  malo slávnostný charakter. Konalo sa  na zadadnutí vedenia univerzity dňa 24. mája 2022.     Pri tejto príležitosti ďakujem mojej…

Vznik služby policajných psov v Nemecku – 4. díl

Další díl milníků světové a československé kynologie jistě potěší nejen milovníky služební kynologie, ale především fandy německých ovčáků, protože tento díl je věnovaný „otci“ nejrozšířenějšího plemene psů na světě a není jím nikdo jiný než baron rotmistr Emil Max von Stephanitz. Tak si to užijte! Témata: policejní kynologiePlk .v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin„Verein für deutsche Schäferhunde“…

Taktika služobných zákrokov policajnej hipológie

Praktická prezentácia činností policajnej hipológie pri bezpečnostných opatreniach                                                      ————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kadeti 2. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študijného programu „Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku“, sa minulý piatok 18. februára…

Majstrami sveta WUSV (nemeckých ovčiakov) v kategórii jednotlivcov a družstiev sú slovenskí reprezentanti

V uplynulom týždni dosiahla slovenská reprezentantka ADRIANA NAGYOVÁ s GEROM z Berounské bašty svoj životný kynologický úspech. V Španielsku sa stala majsterkou sveta WUSV (nemeckých ovčiakov) 2021 v kategórii jednotlivcov aj družstiev. Pri tejto výnimočnej príležitosti nám dovoľte, aby sme čerstvej šampiónke položili niekoľko otázok. V. Ďurišin: Adriana, čo pre Teba znamená získanie historicky prvého…

30. výročie založenia odboru kynológie Prezídia PZ

Dňa 1. mája 1991 bol Nariadením ministra vnútra SR č. 4/1991 zriadený na úrovni samostatnej bezpečnostnej služby odbor služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR. Unikátne postavenie tohto kynologického útvaru dokumentovala jeho podriadenosť priamo prezidentovi, resp. viceprezidentovi Policajného zboru a z toho vyplývajúce riadiace kompetencie k nižšie postaveným výkonným organizačným súčastiam. 30. výročie založenia odboru služobnej…