Taktika služobných zákrokov policajnej hipológie

Praktická prezentácia činností policajnej hipológie pri bezpečnostných opatreniach                                                      ————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kadeti 2. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študijného programu „Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku“, sa minulý piatok 18. februára…

Majstrami sveta WUSV (nemeckých ovčiakov) v kategórii jednotlivcov a družstiev sú slovenskí reprezentanti

V uplynulom týždni dosiahla slovenská reprezentantka ADRIANA NAGYOVÁ s GEROM z Berounské bašty svoj životný kynologický úspech. V Španielsku sa stala majsterkou sveta WUSV (nemeckých ovčiakov) 2021 v kategórii jednotlivcov aj družstiev. Pri tejto výnimočnej príležitosti nám dovoľte, aby sme čerstvej šampiónke položili niekoľko otázok. V. Ďurišin: Adriana, čo pre Teba znamená získanie historicky prvého…

30. výročie založenia odboru kynológie Prezídia PZ

Dňa 1. mája 1991 bol Nariadením ministra vnútra SR č. 4/1991 zriadený na úrovni samostatnej bezpečnostnej služby odbor služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR. Unikátne postavenie tohto kynologického útvaru dokumentovala jeho podriadenosť priamo prezidentovi, resp. viceprezidentovi Policajného zboru a z toho vyplývajúce riadiace kompetencie k nižšie postaveným výkonným organizačným súčastiam. 30. výročie založenia odboru služobnej…

Beseda s autorom

Milí priatelia, dovoľujem si vám oznámiť, že dňa 5. marca 2021 o 10.00 h sa uskutočnila beseda študentov s hlavným autorom knihy Systém policajnej kynológie. Stretnutie formou MS TEAMS organizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci 22. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.

Psy a Covid 19

https://www.ifauna.cz/psi/clanky/r/detail/8812/pomohou-psi-v-boji-proti-koronaviru/ OBSAH https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Vis2.jpg Pane doktore, v říjnu tohoto roku jste vydal novou rozsáhlou kynologickou monografii Systém policajnej kynológie. Je v ní naznačena i nějaká možnost připravovat psí pomocníky v boji proti onemocnění covidem-19? Na co zvláště je publikace zaměřená? Mohou ji hloubavější pejskaři získat i v České republice? Protože jste biolog i kynolog, můžete specifikovat,…

Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie

V najbližších týždňoch bude odborná policajná literatúra obohatená o monografiu Systém policajnej kynológie. Jej zostavovateľom a vedúcim autorského kolektívu je plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, zakladajúci a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, publicista, vysokoškolský pedagóg, bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca.        Kniha je syntézou Ďurišinovho celoživotného profesijného úsilia o systémové pojatie problematiky, ktorá…

Úspešný prípad detekcie vysoko rizikových chemických látok policajným psom

Po úspešnom spustení projektu LIFE PannonEagle s  názvom: „Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality v Panónskom regióne“  v rámci, boli Policajným zborom špeciálne vycvičené služobné psy na detekciu vysoko rizikových chemických látok. V tomto týždni bol zaznamenaný 1. úspešný prípad nájdenia otrávenej návnady. Policajný pes psovoda Martina Hupku, zástupcu vedúceho poriečneho oddelenia odboru…

Za Františkom Križanom

Motorky a kynológia.Naše životné cesty s Ferom Križanom sa spojili niekedy v polovici 90 -tych rokov minulého storočia, keď nastúpil do práce – na odbor služobnej kynológie do Mlynskej doliny. Venoval sa čomu sa rozumel – automobilovej technike. Na tomto mieste v Mlynskej doline spolu zakladal jeho otecko v 40-tych rokoch slovenskú policajnú kynológiu. Ferko…