Beseda s autorom

Milí priatelia, dovoľujem si vám oznámiť, že dňa 5. marca 2021 o 10.00 h sa uskutočnila beseda študentov s hlavným autorom knihy Systém policajnej kynológie. Stretnutie formou MS TEAMS organizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci 22. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.

Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie

V najbližších týždňoch bude odborná policajná literatúra obohatená o monografiu Systém policajnej kynológie. Jej zostavovateľom a vedúcim autorského kolektívu je plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, zakladajúci a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, publicista, vysokoškolský pedagóg, bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca.        Kniha je syntézou Ďurišinovho celoživotného profesijného úsilia o systémové pojatie problematiky, ktorá…

Úspešný prípad detekcie vysoko rizikových chemických látok policajným psom

Po úspešnom spustení projektu LIFE PannonEagle s  názvom: „Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality v Panónskom regióne“  v rámci, boli Policajným zborom špeciálne vycvičené služobné psy na detekciu vysoko rizikových chemických látok. V tomto týždni bol zaznamenaný 1. úspešný prípad nájdenia otrávenej návnady. Policajný pes psovoda Martina Hupku, zástupcu vedúceho poriečneho oddelenia odboru…

Za Františkom Križanom

Motorky a kynológia.Naše životné cesty s Ferom Križanom sa spojili niekedy v polovici 90 -tych rokov minulého storočia, keď nastúpil do práce – na odbor služobnej kynológie do Mlynskej doliny. Venoval sa čomu sa rozumel – automobilovej technike. Na tomto mieste v Mlynskej doline spolu zakladal jeho otecko v 40-tych rokoch slovenskú policajnú kynológiu. Ferko…

100 rokov kynológie

O míľnikoch K stému výročiu vzniku československej služobnej kynológie Cesta vývoja československej služobnej kynológie nebola jednoduchá ani priamočiara. Napriek jej úspešnému príbehu to bola neraz anabáza s mnohými odbočeniami, ktoré nikam neviedli. Dlhodobo absentoval systémový prístup pri manažovaní danej problematiky  v  habsburskej monarchii, v prvej Československej republike, v období Slovenského štátu a Protektorátu  Čechy a  Morava, ako aj v povojnovom Československu…

Policajná kynológia, teória a prax

27. júla 2017 bola vydaná nová knižná publikácia – Policajná kynológia, teória a prax na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Kniha bude vysokoškolskou učebnicou pre poslucháčov odboru Kynológia na uvedenej univerzite a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.  V stručnosti charakterizovaný prínos učebnice v systéme policajných činností, policajných služieb, policajných vied a napokon aj v systéme vzdelávania.…

Prvé úspešné použitie policajného psa pri detekcii zasypanej osoby

Dňa 11. februára tohto roku slúžil vo výjazdovej skupine Okresného riaditeľstva PZ v Trnave psovod Miroslav Scherhaufer – vedúci oddelenia služobnej kynológie odboru poriadkovej polície so služobnou sučkou Bessy ev. č. 30000228. O 20.10 h bol vyslaný operačným dôstojníkom Krajského riaditeľstva PZ v Trnave do neďalekej, jedenásť kilometrov vzdialenej obce Košolná, kde došlo k výbuchu…