Rozlúčka presahujúca štandardný rámec profesionálych akademických vzťahov

Moja rozlúčka s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach neprebehla obvyklou administratívnou formou, len akoby letmým a formálnym podaním rúk. Ukončenie môjho bezmála 15-ročného externého pôsobenia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  malo slávnostný charakter. Konalo sa  na zadadnutí vedenia univerzity dňa 24. mája 2022.     Pri tejto príležitosti ďakujem mojej…

Taktika služobných zákrokov policajnej hipológie

Praktická prezentácia činností policajnej hipológie pri bezpečnostných opatreniach                                                      ————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kadeti 2. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študijného programu „Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku“, sa minulý piatok 18. februára…

Majstrami sveta WUSV (nemeckých ovčiakov) v kategórii jednotlivcov a družstiev sú slovenskí reprezentanti

V uplynulom týždni dosiahla slovenská reprezentantka ADRIANA NAGYOVÁ s GEROM z Berounské bašty svoj životný kynologický úspech. V Španielsku sa stala majsterkou sveta WUSV (nemeckých ovčiakov) 2021 v kategórii jednotlivcov aj družstiev. Pri tejto výnimočnej príležitosti nám dovoľte, aby sme čerstvej šampiónke položili niekoľko otázok. V. Ďurišin: Adriana, čo pre Teba znamená získanie historicky prvého…

30. výročie založenia odboru kynológie Prezídia PZ

Dňa 1. mája 1991 bol Nariadením ministra vnútra SR č. 4/1991 zriadený na úrovni samostatnej bezpečnostnej služby odbor služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR. Unikátne postavenie tohto kynologického útvaru dokumentovala jeho podriadenosť priamo prezidentovi, resp. viceprezidentovi Policajného zboru a z toho vyplývajúce riadiace kompetencie k nižšie postaveným výkonným organizačným súčastiam. 30. výročie založenia odboru služobnej…

Beseda s autorom

Milí priatelia, dovoľujem si vám oznámiť, že dňa 5. marca 2021 o 10.00 h sa uskutočnila beseda študentov s hlavným autorom knihy Systém policajnej kynológie. Stretnutie formou MS TEAMS organizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci 22. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.

Psy a Covid 19

https://www.ifauna.cz/psi/clanky/r/detail/8812/pomohou-psi-v-boji-proti-koronaviru/ OBSAH https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Vis2.jpg Pane doktore, v říjnu tohoto roku jste vydal novou rozsáhlou kynologickou monografii Systém policajnej kynológie. Je v ní naznačena i nějaká možnost připravovat psí pomocníky v boji proti onemocnění covidem-19? Na co zvláště je publikace zaměřená? Mohou ji hloubavější pejskaři získat i v České republice? Protože jste biolog i kynolog, můžete specifikovat,…

Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie

V najbližších týždňoch bude odborná policajná literatúra obohatená o monografiu Systém policajnej kynológie. Jej zostavovateľom a vedúcim autorského kolektívu je plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, zakladajúci a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, publicista, vysokoškolský pedagóg, bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca.        Kniha je syntézou Ďurišinovho celoživotného profesijného úsilia o systémové pojatie problematiky, ktorá…

Úspešný prípad detekcie vysoko rizikových chemických látok policajným psom

Po úspešnom spustení projektu LIFE PannonEagle s  názvom: „Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality v Panónskom regióne“  v rámci, boli Policajným zborom špeciálne vycvičené služobné psy na detekciu vysoko rizikových chemických látok. V tomto týždni bol zaznamenaný 1. úspešný prípad nájdenia otrávenej návnady. Policajný pes psovoda Martina Hupku, zástupcu vedúceho poriečneho oddelenia odboru…

Za Františkom Križanom

Motorky a kynológia.Naše životné cesty s Ferom Križanom sa spojili niekedy v polovici 90 -tych rokov minulého storočia, keď nastúpil do práce – na odbor služobnej kynológie do Mlynskej doliny. Venoval sa čomu sa rozumel – automobilovej technike. Na tomto mieste v Mlynskej doline spolu zakladal jeho otecko v 40-tych rokoch slovenskú policajnú kynológiu. Ferko…