100 rokov kynológie

O míľnikoch K stému výročiu vzniku československej služobnej kynológie Cesta vývoja československej služobnej kynológie nebola jednoduchá ani priamočiara. Napriek jej úspešnému príbehu to bola neraz anabáza s mnohými odbočeniami, ktoré nikam neviedli. Dlhodobo absentoval systémový prístup pri manažovaní danej problematiky  v  habsburskej monarchii, v prvej Československej republike, v období Slovenského štátu a Protektorátu  Čechy a  Morava, ako aj v povojnovom Československu…

Policajná kynológia, teória a prax

27. júla 2017 bola vydaná nová knižná publikácia – Policajná kynológia, teória a prax na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Kniha bude vysokoškolskou učebnicou pre poslucháčov odboru Kynológia na uvedenej univerzite a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.  V stručnosti charakterizovaný prínos učebnice v systéme policajných činností, policajných služieb, policajných vied a napokon aj v systéme vzdelávania.…

Prvé úspešné použitie policajného psa pri detekcii zasypanej osoby

Dňa 11. februára tohto roku slúžil vo výjazdovej skupine Okresného riaditeľstva PZ v Trnave psovod Miroslav Scherhaufer – vedúci oddelenia služobnej kynológie odboru poriadkovej polície so služobnou sučkou Bessy ev. č. 30000228. O 20.10 h bol vyslaný operačným dôstojníkom Krajského riaditeľstva PZ v Trnave do neďalekej, jedenásť kilometrov vzdialenej obce Košolná, kde došlo k výbuchu…

Na diskusiu – detegovateľnosť Semtexu

Semtex je vojenská a priemyselná plastická trhavina. Bol vyvinutý v Československu v 50. rokoch minulého storočia vo Východočeských chemických závodoch Synthesia (dnes Explosia), ktorá ho začala vyrábať v 60. rokoch. (niektoré iné zdroje zmieňujú dobu vynálezu Semtexu rok 1966 a jeho vynálezcov Stanislava Brebera a Radima Fukátka). Semtex sa používa ako konvenčná trhavina pri demoláciách a…