KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

RECENZIA

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD. zakladateľ vysokoškolského študijného programu – Kynológia V dnešných dňoch obohatila knižný…

Viac

REVIEW

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.       Founder of a college degree program – Kynology                                                                   Nowadays, the…

Viac

Policajná Kynológia

Na napísanie kvalifikačnej učebnice policajnej kynológie viedlo autorov poznanie, že takáto učebnica už dávno chýba…

Viac

Významná je aj publikačná činnosť doktora Ďurišina. Je autorom vysokoškolskej učebnice Policajná kynológia, teória a prax (2016). V spoluautorstve publikoval monografie Policajná kynológia na Slovensku (2004), Police kynology in Slovakia (2004)  Policajná kynológia na Slovensku (2009), Policajná kynológia (2009). Okrem toho je spoluautorom  4 skrípt vydaných na UVLF v Košiciach a APZ v Bratislave,  mnohých príspevkov publikovaných v zborníkoch z medzinárodných konferencií, štúdií a odborných časopiseckých publikácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Publikovať komentár