Čurlík, J., Lazar, P., Karolová, R., Soroka, J., Ďurišin,V., Brodňanská, L.,: Výkon a výcvik psov  I. diel. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2011. 171 s. ISBN 978-80-8077-224-6.

Potreba vydania vysokoškolských skrípt vyplynula z koncepcie študijného programu bakalárskeho štúdia „Kynológia“, ktorý si vyžaduje implementáciu moderných  učebných pomôcok vhodných na didaktické sprístupnenie najnovších poznatkov. Učebné texty boli napísané v pracovníkmi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, pracovníkom Prezídia Policajného zboru , odboru kynológie a hipológie a s podporou Horskej záchrannej služby MV SR. Problematika uvedených rozdelená do dvoch dielov. Prvý diel je pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola rozoberá  výchovu a výcvik šteňaťa, na ktorú úzko nadväzuje kapitola o teórii vyššej nervovej činnosti psa. Tretia kapitola sa zaoberá asistenčnými, vodiacimi, signálnymi a canisterapeutickými psami.  Posledná kapitola zahŕňa problematiku výcviku záchranárskych psov a ich využitia pri hromadných nešťastiach súvisiacich so zemetraseniami, povodňami, lavínami a priemyselnými nešťastiami.

Čurlík, J., Lazar, P., Karolová, R., Soroka, J., Ďurišin,V., Brodňanská, L.,: Výkon a výcvik psov  II. diel. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2011. 159 s. ISBN 978-80-8077-225-3.

Druhý diel obsahuje 3 kapitoly. Prvá sa zaoberá výcvikom a využitím psov pri špeciálnych pachových prácach: detekcia drog, výbušnín a strelných zbraní, mŕtvolných pachov, akcelerátorov horenia, tabaku a tabakových výrobkov a bankoviek. Druhá kapitola sa venuje psom slúžiacim človeku pre potešenie a šport zaoberajúca sa výcvikom záprahových, dostihových, pastierskych psov, psami pre agility a iné športové aktivity. Posledná  je zameraná na skupinu tzv. bojových a vojnových psov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky (Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. a Zákon o držbe psov č. 282/2002 Z. z.).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Publikovať komentár