Knižná publikácia Policajná kynológia, teória a prax bola vydaná 27. júla 2017 Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Monografia podáva systematický a ucelený prehľad problematiky policajnej kynológie.

Monografia je vysokoškolskou učebnicou pre poslucháčov akreditovaných študijných programov „Kynológia“ a „Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii“ Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a súčasne študijnou literatúrou pre poslucháčov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Podáva systematický a ucelený prehľad o problematike policajnej kynológie v systéme policajných činností, policajných služieb a policajných vied. Vyšla náklade 600 ks, v pevnej šitej väzbe, v rozsahu 500 strán, vo farbe. Kniha je obohatená o ilustrácie akad. maliarky Kataríny Kvietiovej-Bekéniovej, fotodokumentáciu (napr. Mgr. Timotej Križka, Mgr.Peter Nevolný, Miloš Majko a iní). Obálku vytvoril akad. soch. Oleg Fintora.

 Edičné stredisko a predajňa literatúry Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73,040 81 Košice

 

Policajná kynológia, teória a prax

Ukážky jednotlivých statí

9. KYNOLOGICKÉ METÓDY

Kľúčovým  slovom  uvedenej kapitoly je slovo metóda (po grécky methodos – spôsob, cesta), resp. kynologická…

Viac

10. VÝCVIK PSA

Nervovú sústavu tvorí špecializované tkanivo, ktoré pozostáva z desiatok miliónov nervových buniek – neurónov. Neurón je…

Viac

11. CHOV POLICAJNÝCH PSOV

Cieľ policajného chovu psov Účelom policajného chovu je produkovať všestranne použiteľné, psychicky pevné, vyrovnané, sebavedomé,…

Viac

12. PRÁVNA ÚPRAVA

V  Zákone o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov  je pôsobenie policajnej kynológie …

Viac