Sto let národní kynologie

 

Celá naše země slaví sto let od vzniku samostatného státu. Zároveň se bilancuje, co vše bylo dosaženo v dobách Československa a v letech po rozdělení na samostatné státy Čechů a Slováků. Důvod k bilancování mají i kynologové.

Na počátku vzniku Československa se formovala i kynologie. Vycházela ze zvyklostí v Rakousku – Uhersku, kam země Čechů, Moravanů a Slováků před rokem 1918 patřila, ale hodně zkušeností přebírala ze sousedního Německa, kde byl rozvinutý chov, výcvik a využívání psů. Proč je důležité znát dějiny, se děti a studenti dozvídají na všech školách, a v úvahu to berou i mnozí kynologové. Dějiny tvoří historii a slouží nám k poučení z minulosti k současnému konání, ale i do budoucnosti. Když tuto obecnou premisu zúžíme na kynologii, pak si můžeme připomenout řadu skutečností, na kterých lze dokumentovat třeba jen takovou maličkost – abychom nevymýšleli, co se dávno ví. Toho se samozřejmě drží autoři programů uceleného studia kynologie na nejvyšší úrovni. Ať už je to na vysokých školách či univerzitách v České nebo Slovenské republice. Ne náhodou se tam studenti dozvídají i mnohé co souvisí s historií kynologie. Znalost dávnějších i nedávných výzkumných počinů doma i v zahraničí, platí zvláště pro ty, kteří se na nejrůznějších pracovištích zabývají výcvikem a využitím psů. To proto, aby se nebádalo nad tím, co už bylo dříve objevené a vyzkoušené.