RNDr. Vladimír Ďurišin plk.v.v. – zakladajúci a dlhoročný riaditeľ Odboru kynológie Prezídia PZ (1991 – 2010), neskôr Odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ, vysokoškolský učiteľ, autor odborných kníh, publicista, bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca. Na Slovensku vytvoril koncepciu a systém policajnej kynológie v bezpečnostnej službe. Stál za myšlienkou a inicioval vznik Stredoeurópskeho výcvikového centra Canispol-Slovakia v Bratislave a založil Stredisko klasického výcviku služobných psov v Malých Levároch. Bol národným koordinátorom UNDCP – programu OSN v boji proti drogám. Je autorom vysokoškolskej učebnice Policajná kynológia, teória a prax (2016) a spoluautorom ďalších odborných publikácií. Napísal prvú monografiu o slovenskej policajnej kynológii (2004).