RNDr. Vladimír Ďurišin plk.v.v. – zakladajúci a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie Prezídia PZ, neskôr odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ(1991 – 2010), vysokoškolský učiteľ, autor odborných kníh, publicista, bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca. Na Slovensku vytvoril modernú koncepciu a systém policajnej kynológie v bezpečnostnej službe. Inicioval vznik Stredoeurópskeho výcvikového centra Canispol-Slovakia v Bratislave a založil Stredisko klasického výcviku služobných psov v Malých Levároch. Bol národným koordinátorom UNDCP – programu OSN v boji proti drogám. Je autorom vysokoškolských učebníc Policajná kynológia, teória a prax (2016), Systém policajnej kynológie (2020) a spoluautorom ďalších odborných publikácií. Napísal prvú monografiu o slovenskej policajnej kynológii – Policajná kynológia na Slovensku (2004), ktorá bola vydaná aj v anglickej mutácii – Police kynology in Slovakia (2004).