Policajná kynológia teória a prax

Prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD. Vedúci katedry kriminalistiky a forenzných vied Akadémia Policajného zboru v Bratislave.   Musím v úvode posudku konštatovať, že aj z pohľadu situácie a stavu problematiky v Slovenskej republike, ide o dielo mimoriadne aktuálne a jedinečné. Vysoká aktuálnosť vo vzťahu k stavu rozvoja poznania problematiky je umocnená skutočnosťou že ide o…