Policajná Kynológia

Na napísanie kvalifikačnej učebnice policajnej kynológie viedlo autorov poznanie, že takáto učebnica už dávno chýba príslušnému okruhu pracovníkov a študentov daného vedného odboru. Ide predovšetkým o zjednotenie názorov, terminológie, systému ale aj postupnú špecifikáciu predmetu skúmania. Vyjadrujeme presvedčenie že odborná verejnosť bude zhovievavá k tomuto výsledku nášho zámeru. Sme si vedomí, že ani toto dielo nie je a nemôže…