RECENZIA

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD. zakladateľ vysokoškolského študijného programu – Kynológia V dnešných dňoch obohatila knižný trh anglická mutácia monografie  Policajná kynológia na Slovensku –Police Kynology in Slovakia. Autori, RNDr. Vladimír Ďurišin a Mgr. Ľubica Gallová, spracovali publikáciu   prezentujúcu  vysoko zaujímavé, odborné a spoločenské pohľady z pozície tvorcov policajnej kynológie na Slovensku. Slovenskú verziu monografie preložila do anglického…