100 rokov kynológie

O míľnikoch K stému výročiu vzniku československej služobnej kynológie Cesta vývoja československej služobnej kynológie nebola jednoduchá ani priamočiara. Napriek jej úspešnému príbehu to bola neraz anabáza s mnohými odbočeniami, ktoré nikam neviedli. Dlhodobo absentoval systémový prístup pri manažovaní danej problematiky  v  habsburskej monarchii, v prvej Československej republike, v období Slovenského štátu a Protektorátu  Čechy a  Morava, ako aj v povojnovom Československu…