Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie

V najbližších týždňoch bude odborná policajná literatúra obohatená o monografiu Systém policajnej kynológie. Jej zostavovateľom a vedúcim autorského kolektívu je plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, zakladajúci a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, publicista, vysokoškolský pedagóg, bývalý športový kynológ a medzinárodný rozhodca.        Kniha je syntézou Ďurišinovho celoživotného profesijného úsilia o systémové pojatie problematiky, ktorá…