Kriminalistické skúmanie ľudských pachových stôp zaistených na „mieste činu“.

Kriminalistické skúmanie ľudských pachových stôp zaistených na „mieste činu“. RNDr. Vladimír Ďurišin Externý učiteľ  na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach     Abstrakt   Metóda kriminalistického skúmania ľudských pachových stôp – metóda pachových konzerv (MPK) bola použitá  v experimente pri stanovení  prítomnosti ľudských pachových stôp zaistených na „mieste činu“ v rozdielnych…