Výskum

Kriminalistické skúmanie…POKUS – kópiaKriminalistické skúmanie…POKUS – kópia Kriminalistické skúmanie ľudských pachových stôp zaistených na „mieste činu“.   Abstrakt   Metóda kriminalistického skúmania ľudských pachových stôp – metóda pachových konzerv (MPK) bola použitá  v experimente pri stanovení  prítomnosti ľudských pachových stôp zaistených na „mieste činu“ v rozdielnych časových odstupoch v priebehu meniacich sa  klimatických podmienkach. Dva bavlnené pachové nosiče…

Životné jubileum RNDr. Vladimíra Ďurišina

Veľkosť človeka je daná nielen jeho úspechmi, výsledkami či vzdelaním, ale hlavne ľudskosťou, ktorou ovplyvňuje životy nás  ostatných. Práve vďaka ľudskosti je pre mňa  Vladimír Ďurišin nedostižným pojmom, osobnosťou a prirodzenou autoritou hodnou nasledovania. Ďakujem, že smiem byť jeho priateľom. Plk. v.v. RNDr. Vladimír Ďurišin (1958) – zakladajúci a dlhoročný riaditeľ Odboru kynológie Prezídia PZ (1991-2010), neskôr…